RealScan -G10

Single rolls
Four finger slaps
Compact Ten Print
Two thumbs


DatasheetChi Tiết  

RealScan-D

Portable Dual Fingerprint
Single rolls
Single flats
Live Scanner


DatasheetChi Tiết  

RealScan -G1

Compact single-finger
National ID Cards
Live Scanner with LFD
Certificate: FBI PIV-IQS, CE, FCC, KCC, WHQL


DatasheetChi Tiết  

RealScan -F

Single rolls & flats
Upper & lower palm prints
Compact Ten Print
Palmprint Live Scanner


DatasheetChi Tiết  
Hỗ Trợ Khách Hàng
Kinh Doanh:
Mr.Cường :0918-73-83-19
Ms.Jane:    0918-191-278
KD1:         0964-187-001
KD2:         0914-020477
KD3:         0947-311011
Kỹ Thuật:
KT1:        0914-11-27-11
KT2:        0946-22-37-22
Hotline : 0945-322-022
 
Email : sales@chuyenviet.vn
Sự Kiện Nổi Bật
Số lượt truy cập
40056580
đang truy cập
33